รายการ นายแน่มาก คฑาวุธ 23 ธันวาคม 2556

รายการ นายแน่มาก คฑาวุธ ประจำวันจันทร์ ที่ 23 ธันวาคม 2556 ดำเนินรายการโดย หนุ่มลับแล.org

ความเห็น

คุณต้องเป็นสมาชิกของ UDDTODAY - ชุมชนคนเสื้อแดงรักประชาธิปไตย เพื่อเพิ่มความคิดเห็น!

เข้าร่วม UDDTODAY - ชุมชนคนเสื้อแดงรักประชาธิปไตย

ความเห็นโดย Gui Rong Yao เมื่อ ธันวาคม 29, 2013 เวลา 9:52am

We need to crack down Dictators network, They get more supporter in every department of Government. In order of the mob more longer more lost.

ความเห็นโดย แดง ชัยภูมิ เมื่อ ธันวาคม 26, 2013 เวลา 7:44pm
ขอสนับสนุน1คน1เสียงคับ